بدون دیدگاه

این روش برای شکل دهی شکم، پهلوها و باسن استفاده می‌شود. همچنین این روش با کشیدن ران ها به سمت بالا برای سفت کردن افتادگی و شل شدگی پوست همراه با کاهش وزن استفاده می‌شود. در این روش با ایجاد یک برش مانند کمربند در زیر شکم، پهلوها و پشت زده پوست‌های شل و افتاده را در نیم تنه پایین بدن حذف می‌کنند. این روش به طور چشمگیری می‌تواند کانتور و زیبایی دور کمر را از طریق کاهش وزن افزایش دهد.

مزایای تامی تاک

  • باعث ایجاد ظاهری زیبا و جذاب در نیم تنه پایین بدن می‌شود و تناسب اندام مناسبی را به ارمغان می‌آورد.
  • به حذف سریع چربی‌های ناخواسته و جمع شده در این ناحیه کمک می کند.
  • باعث سفت شدن پوست های شل و افتاده می‌شود.
بفرست به دوستات :
فهرست