بدون دیدگاه

این اسپری‌ها با استفاده از دست و بدون نیاز به دستگاه، رنگ طبیعی باور نکردنی را در 3 سطح ارائه می کنند. آنها بی بو، برنزه کننده طبیعی، بدون الکل، عطر و یا نگهدارنده های مصنوعی هستند. به طور معمول این اسپری‌ها 5-7 روز دوام دارند.

بفرست به دوستات :
فهرست